Vítáme všechny, kteří se do výzkumu zapojí a pomohou tak vědcům, zemědělcům a vlastníkům půd, abychom společně snížili negativní dopady sucha na českou zemědělskou krajinu a zachovali pro budoucí generace úrodnost a kulturní výnosnost českých polí.

Děkujeme a těšíme se na vaše pozorování!

O nás

Na suchu je občanskovědní projekt zjišťující současný stav zemědělské krajiny. Jeho cílem je společně vytvořit databázi monitorující zejména dopady sucha v českém zemědělství, sdílet příklady špatné i dobré praxe a tím přispět k lepší budoucnosti v oblasti zadržování vody v krajině, lepší výnosnosti polí a ekologičtějšímu hospodaření.

Jak nám můžete pomoci právě vy

Ať už jste zemědělec, vlastník zemědělské půdy, či náhodný kolemjdoucí, budeme rádi, když se zapojíte pořizováním fotek přímo v terénu v zemědělských oblastech.

Více o tom co a jak fotit najdeš zde: